“Een solide structuur en 10% kostenbesparing”

Case: herstructurering activiteiten AGN Business Internet

Aanleiding:

De eigenaren van AGN Business Internet zijn ondernemers pur sang. Hun core business is website-ontwikkeling en hosting, maar daarnaast exploiteren ze ook een reeks eigen webwinkels. Verder hebben ze deelnemingen in verschillende bedrijven, variërend van een instituut voor toegepast pensioenonderzoek tot een start-up in de medische sector. Zo’n grote verscheidenheid aan activiteiten brengt echter het risico met zich mee dat de organisatiestructuur vervaagt en kasstromen door elkaar komen te lopen. Daarom wendde AGN zich tot Nunes.

Oplossing:

Nunes ontwikkelde voor AGN een effectievere en efficiëntere organisatiestructuur. Er werden enkele nieuwe vennootschappen opgericht en alle verschillende activiteiten werden ondergebracht in afzonderlijke BV’s. Hierbij hebben we de zaken niet alleen door een organisatorische en juridische bril bekeken, maar ook nadrukkelijk rekening gehouden met de financiële en fiscale gevolgen.

Resultaat:

Door de herstructurering staan de verschillende bedrijven niet langer bloot aan elkaars risico’s en kan AGN financieel strakker sturen. Elk bedrijfsonderdeel kan onafhankelijk van het andere opereren, waardoor ook de eventuele toekomstige overdraagbaarheid van de bedrijven is gewaarborgd, en AGN desgewenst eenvoudiger acquisitieve groei kan realiseren. Tot slot is er een kostenbesparing gerealiseerd van 10%.

Reactie AGN Business Internet:

Roy Haan, mede-eigenaar / directeur:

“Wij willen vol gas blijven ondernemen en ons niet bezighouden met het micro-managen van administratieve processen. Dankzij de zorgvuldige afwegingen en de praktische hulp van Nunes hebben we nu een solide juridische en fiscaal gunstige structuur voor onze activiteiten. Wij kunnen weer doorgroeien.”


Wilt u ook verder?   

Het eerste adviesgesprek is vrijblijvend en komt voor onze rekening;

maak nu een afspraak
Nunes Consulting Group BV is lid van de DCFA.