Contracten, duurkoop of duurzaam?

Standaard templates voor het opstellen van juridische documenten

Op internet zijn allerlei juridische templates (standaard contracten) te vinden. Van leveringsvoorwaarden tot arbeidsovereenkomsten. Het lijkt een makkelijke en voordelige oplossing als u juridische documenten nodig hebt. Maar het kan ook gevaarlijk zijn, want de ene situatie is de andere niet.

Een standaard contract waarin geen variabelen zijn opgenomen kan nooit de lading dekken. Wilt u er wel variabelen in opnemen dan moet u belangrijke keuzes maken. Die keuzes lijken vaak voor de hand liggend, maar kunnen vergaande (financiële) gevolgen hebben. Dan wordt ‘goedkoop’ toch weer duurkoop.

Een voorbeeld: bevoegde contractspartij

Een simpel voorbeeld. U sluit een contract met uw onderhandelingspartner, maar achteraf blijkt deze vertegenwoordiger in dienst te zijn van een andere besloten vennootschap dan die waarmee u het contract hebt gesloten. De overeenkomst is hierdoor niet met de juiste bevoegde contractspartij tot stand gekomen en niet door een bevoegd persoon getekend. Hierdoor kunt u uw tegenpartij niet aan de afspraken houden. Misschien hebt u al veel geld in de voorbereidingen gestoken, maar uiteindelijk staat u met lege handen.

Ander voorbeeld: arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Stel: met een nieuwe medewerker sluit u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 12 maanden. Op de stippellijntjes waar u de proefperiode moet invullen, kiest u voor 2 maanden. Na anderhalve maand besluit u deze werknemer in zijn proeftijd te ontslaan. Helaas: de werknemer beroept zich op zijn rechten en u kunt hem niet ontslaan. In deze situatie is een proeftijd van 2 maanden namelijk niet toegestaan.

Nog honderden voorbeelden

Zo zijn er nog honderden, veel complexere, voorbeelden op te noemen. Dat zullen we hier niet doen. Waar het op neer komt is dat iedere situatie en onderneming specifieke kenmerken en behoeften heeft. Het is belangrijk deze specifieke zaken in een contract op te nemen. De rechter kijkt bij een geschil namelijk ook altijd wat de bedoeling van partijen is geweest toen zij het contract aangingen. Als alles helder in het contract is verwoord, dan kan dat veel misverstanden voorkomen.

Klankborden met een specialist

Wanneer u te maken krijgt met een juridisch vraagstuk, is het prettig om even te kunnen klankborden met een specialist. Iemand die u het juridisch kader kan uitleggen en helpt om tegen een scherp tarief een juridisch document op maat op te stellen. Of alleen maar wat aanwijzingen geeft, zodat u alles vervolgens zelf kunt afwikkelen. Ook daarmee bespaart u veel tijd en geld. Maar dan zonder dat u zich allerlei risico’s op de hals haalt.


Wilt u ook verder?   

Het eerste adviesgesprek is vrijblijvend en komt voor onze rekening;

maak nu een afspraak
Nunes Consulting Group BV is lid van de DCFA.